Водорасли / Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде.

Изсушени водорасли за приготвяне на суши.…

Изсушени водорасли за приготвяне на суши. Представени са под формата на тънки правоъгълни листа в пакет, съдържащ от 10 до 50 листа.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ ИЗСУШЕН ВОДОРАСЛО