За цветна фотография (полихром).

  • - - - 3702319100 80: Ленти за негативи за цветни филми:- с широчина 75 mm или повече, но непревишаваща 105 mm и- с дължина 100 m или повечепредназначени за производството на филми за моментално проявяване на снимки за фотографски апарати
  • - - - 3702319700 80: Други