Целина, различна от целината с едри глави.

  • - - 0709400010 80: Дръжкова целина (Apium graveolens, var. Dulce
  • - - 0709400020 80: Китайска целина (Apium graveolens)
  • - - 0709400090 80: Други