Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени.

  • - - 0204100010 80: От домашни агнета
  • - - 0204100090 80: Други