От целулозен ацетат / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

  • - - - 3920731000 80: Фолио, на роли или ленти, за кинематографията или за фотографията
  • - - - 3920738000 80: Други