Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - 2909200010 80: 8-Метоксикедран (CAS RN 19870-74-7)
  • - - 2909200090 80: Други