Образуващи цяло тяло / От видовете, предназначени да бъдат фиксирани към прозорец, стена, таван или под, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с разделени елементи).

Deutsch 9 Italiano 1 Nederlands 4

  • - - - 8415101010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - 8415101090 80: Други