Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на определението в забележка 3 от настоящата глава.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9105110000 10: Будилници
  • - - 9105110000 80: С електрически принцип на действие
  • - - 9105190000 80: Други
  • - 9105210000 10: Стенни часовници
  • - - 9105210000 80: С електрически принцип на действие
  • - - 9105290000 80: Други
  • - 9105910000 10: Други
  • - - 9105910000 80: С електрически принцип на действие
  • - - 9105990000 80: Други