Плочи от дървесни частици / Плочи от дървесни частици, плочи, наречени "oriented strand board" (OSB) и подобни плочи (например "waferboards") от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества.

  • - - - 4410111000 80: Необработени или само шлифовани
  • - - - 4410113000 80: Повърхностно покрити с импрегнирана с меламин хартия
  • - - - 4410115000 80: Повърхностно покрити с декоративни слоести плочи или листове от пластмаса
  • - - - 4410119000 80: Други