Части / Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно.

Čeština 24 Deutsch 10 English 5 Français 2 Nederlands 5

  • - - 8415900010 80: За машините и апаратите за кондициониране на въздуха от n!o!$s 8415 81, 8415 82 или 8415 83, предназначени за гражданската авиация
  • - - 8415900020 80: Алуминиев изпарител, за употреба при производството на машини за кондициониране на въздуха във автомобили
  • - - 8415900030 80: Алуминиев електродъгово заварен, сменяем комбиниран ресивер и дехидратор със свързващ блок, съдържащ полиамидни и керамични елементи, със: - дължина 166 mm (+/- 1 mm), - диаметър 70 mm (+/- 1 mm), - вътрешен капацитет 280 cm$3 или повече, - водопоглъщане 17 g или повече и - вътрешна чистота, изразена чрез допустимото количество замърсявания, не повече от 0,9 mg/dm$2 от видовете, използвани в климатични системи за автомобили
  • - - 8415900040 80: Пламъчно запоен алуминиев блок с екструдирани извити съединителни линии, от вид, използван в климатиматични системи за автомобили
  • - - 8415900055 80: Алуминиев електродъгово заварен сменяем комбиниран ресивер и дехидратор, с полиамидни и керамични елементи с: - дължина по-голяма или равна на 143 mm, но не по-голяма от 292 mm, - диаметър по-голям или равен на 31 mm, но не по-голям от 99 mm, - дължина на частиците не повече от 0,2 mm и дебелина не повече от 0,06 mm, и - диаметър на твърдите частици не повече от 0,06 mm от вид, използван в климатични инсталации на автомобили
  • - - 8415900091 10: Други
  • - - - 8415900091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - 8415900099 80: Други