Части / Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента.

  • - - 8506900010 80: Катод, на ролки, за въздушно-цинкови дискови батерии (батерии за слухови апарати)
  • - - 8506900090 80: Други