Други / Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 8536 или 8537.

Čeština 3 Deutsch 13

  • - - 8538901100 10: За изпитвателните устройства (тестери) за полупроводникови пластини (wafers) от подпозиция 8536 90 20
  • - - - 8538901100 80: Електронни сглобки
  • - - - 8538901900 80: Други
  • - - 8538909100 10: Други
  • - - - 8538909100 80 (4/0) : Електронни сглобки
  • - - - 8538909900 80 (9/1) : Други