Фъстъци / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - 2008111000 80: Фъстъчено масло
  • - - - 2008119100 10: Други, в директни опаковки, с нетно съдържание
  • - - - - 2008119100 80 (2/0) : Превишаващо 1 kg
  • - - - - 2008119600 10: Непревишаващо 1 kg
  • - - - - - 2008119600 80: Печени или пържени
  • - - - - - 2008119800 80: Други