Части / Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики.

Čeština 15 Deutsch 28 English 1 Français 5 Slovenščina 4

  • - - 8515902000 80: На машини за вълново запояване от подпозиция 8515 19 10
  • - - 8515908000 80 (3/0) : Други