Части и принадлежности / Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи.

  • - - 9012901000 80: За апаратите от подпозиция 9012 10 10
  • - - 9012909000 80: Други