Свежи / Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин.

  • - - 0604201100 10: Мъхове и лишеи
  • - - - 0604201100 80: Eленови лишеи
  • - - - 0604201900 80: Други
  • - - 0604202000 80: Коледни елхи
  • - - 0604204000 80: Клони от иглолистни дървета
  • - - 0604209000 80: Други