Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 12 Français 5

 • - - - 2008991100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - - 2008991100 20: Джинджифил
 • - - - - - 2008991100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008991900 80: Друг
 • - - - - 2008992100 10: Грозде
 • - - - - - 2008992100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - - 2008992300 80: Друго
 • - - - - 2008992400 10: Други
 • - - - - - 2008992400 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
 • - - - - - - 2008992400 30: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008992400 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008992800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2008993100 10: Други
 • - - - - - - - 2008993100 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008993400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2008993600 10: Други
 • - - - - - - 2008993600 20: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008993600 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008993700 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2008993800 10: Други
 • - - - - - - - 2008993800 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008994000 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008994100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - - 2008994100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - 2008994100 80: Джинджифил
 • - - - - - 2008994300 80 (2/0) : Грозде
 • - - - - - 2008994500 80 (2/0) : Сливи
 • - - - - - 2008994800 80 (8/0) : Тропически плодове
 • - - - - - 2008994900 80 (5/0) : Други
 • - - - - 2008995100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - 2008995100 80: Джинджифил
 • - - - - - 2008996300 80 (2/0) : Тропически плодове
 • - - - - - 2008996700 80 (3/0) : Други
 • - - - - 2008997200 10: Без прибавка на захар
 • - - - - - 2008997200 20: Сливи в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - 2008997200 80 (2/0) : 5 kg или повече
 • - - - - - - 2008997800 80 (2/0) : По-малко от 5 kg
 • - - - - - 2008998500 80: Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata)
 • - - - - - 2008999100 80 (2/0) : Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5% или повече
 • - - - - - 2008999900 80 (11/0) : Други