Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - - 2008991100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - - 2008991100 20: Джинджифил
 • - - - - - 2008991100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85|%|mas
 • - - - - - 2008991900 80: Друг
 • - - - - 2008992100 10: Грозде
 • - - - - - 2008992100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13|%
 • - - - - - 2008992300 80: Друго
 • - - - - 2008992400 10: Други
 • - - - - - 2008992400 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9|%
 • - - - - - - 2008992400 30: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85|%|mas
 • - - - - - - - 2008992400 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008992800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2008993100 10: Други
 • - - - - - - - 2008993100 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008993400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2008993600 10: Други
 • - - - - - - 2008993600 20: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85|%|mas
 • - - - - - - - 2008993600 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008993700 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2008993800 10: Други
 • - - - - - - - 2008993800 80: Тропически плодове
 • - - - - - - - 2008994000 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008994100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - - 2008994100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1|kg
 • - - - - - 2008994100 80: Джинджифил
 • - - - - - 2008994300 80 (2/0) : Грозде
 • - - - - - 2008994500 80 (2/0) : Сливи
 • - - - - - 2008994800 80 (8/0) : Тропически плодове
 • - - - - - 2008994900 80 (5/0) : Други
 • - - - - 2008995100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1|kg
 • - - - - - 2008995100 80: Джинджифил
 • - - - - - 2008996300 80 (2/0) : Тропически плодове
 • - - - - - 2008996700 80 (3/0) : Други
 • - - - - 2008997200 10: Без прибавка на захар
 • - - - - - 2008997200 20: Сливи в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - 2008997200 80 (2/0) : 5|kg или повече
 • - - - - - - 2008997800 80 (2/0) : По-малко от 5|kg
 • - - - - - 2008998500 80: Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata)
 • - - - - - 2008999100 80 (2/0) : Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5% или повече
 • - - - - - 2008999900 80 (11/0) : Други