Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 8708100000 80 (2/0) : Брони и техните части
 • - 8708210000 10: Други части и принадлежности за каросерии (включително кабините)
 • - - 8708210000 80 (2/0) : Предпазни колани
 • - - 8708290000 80 (2/0) : Други
 • - 8708300000 80 (4/0) : Спирачки и сервоспирачки; техните части
 • - 8708400000 80 (6/0) : Скоростни кутии и техните части
 • - 8708500000 80 (8/0) : Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства) и носещи оси; техните части
 • - 8708700000 80 (5/0) : Колела, техните части и принадлежности
 • - 8708800000 80 (7/0) : Системи за окачване и техните части (включително амортисьори на окачване)
 • - 8708910000 10: Други части и принадлежности
 • - - 8708910000 80 (6/0) : Радиатори и техните части
 • - - 8708920000 80 (6/0) : Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси); техните части
 • - - 8708930000 80 (2/0) : Съединители и техните части
 • - - 8708940000 80 (6/0) : Волани, кормилни колони и кормилни кутии; техните части
 • - - 8708950000 80 (4/0) : Предпазни въздушни възглавници (airbags); техните части
 • - - 8708990000 80 (4/0) : Други