Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302910010 80: От херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  • - - - 0302910030 80: От сьомга
  • - - - 0302910040 80: От щука
  • - - - 0302910050 80: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
  • - - - 0302910095 10: Други
  • - - - - 0302910095 80: Хайвер
  • - - - - 0302910097 80: Други