От черен дроб / Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти.

Hrvatski 1 Polski 1

  • - - 1601001010 80: От животни от позиции от 0101 до 0104, без диви свине
  • - - 1601001090 80: Други