От череши / Други / Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - - 2007993115 10: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
  • - - - - - - - 2007993115 80: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
  • - - - - - - - 2007993125 80: Други
  • - - - - - - 2007993195 10: Други
  • - - - - - - - 2007993195 80: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
  • - - - - - - - 2007993199 80: Други