Обработена слонова кост и изделия от нея.

  • - - 9601100010 80: Ръчно изработени
  • - - 9601100090 80: Други