Скариди / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306951100 10: Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
  • - - - - 0306951100 20: Сиви скариди от вида Crangon crangon
  • - - - - - 0306951100 80: Варени във вода или на пара
  • - - - - - 0306951900 80 (2/0) : Други
  • - - - - 0306952000 80 (7/0) : От видa Pandalus spp.
  • - - - 0306953000 10: Други скариди
  • - - - - 0306953000 80 (7/0) : Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
  • - - - - 0306954000 80 (2/0) : Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
  • - - - - 0306959000 80 (2/0) : Други