Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

Deutsch 1

  • - - - 5209520011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5209520011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209520019 80: Други
  • - - - 5209520091 10: Други
  • - - - - 5209520091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209520099 80: Други