Функциониращи чрез диелектрични загуби.

Deutsch 1 English 13 Français 4 Polski 2

  • - - - 8514208010 80: Куха сглобка, съдържаща най-малко:  - трансформатор с входно напрежение не повече от 240 V и изходна мощност не повече от 3 000 W - променливотоков или постояннотоков двигател на вентилатор с изходна мощност не повече от 42 вата - корпус от неръждаема стомана - със или без магнетрон с микровълнова изходна мощност не повече от 900 W за използване в производството навградени продукти по кодове по КН 8514 2080, 8516 5000 и 8516 6080
  • - - - 8514208090 80: Други