Функциониращи чрез диелектрични загуби.

  • - - - 8514208010 80: Куха сглобка, съдържаща най-малко:| -|трансформатор с входно напрежение не повече от 240|V и изходна мощност не повече от 3|000|W -|променливотоков или постояннотоков двигател на вентилатор с изходна мощност не повече от 42|вата -|корпус от неръждаема стомана -|със или без магнетрон с микровълнова изходна мощност не повече от 900|W за използване в производството навградени продукти по кодове по КН 8514|2080, 8516|5000|и 8516|6080
  • - - - 8514208090 80: Други