От други текстилни материали / Амбалажни чували и торбички.

  • - - 6305900010 10: Трикотажни или плетени
  • - - - 6305900010 80: Сакове и чанти, от видовете използвани за опаковане на стоки, употребявани, от лен или от сизал
  • - - - 6305900020 80: Други
  • - - 6305900093 10: Други
  • - - - 6305900093 80: употребявани, от лен
  • - - - 6305900099 80: Други