Със съдържание на силиций, непревишаващо 1%.

  • - - - - 7201101110 80: Блокове от необработен чугун, с дължина ненадвишаваща 350|mm, с широчина ненадвишаваща 150|mm, с височина ненадвишаваща 150|mm
  • - - - - 7201101190 80: Други