ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

 • 7201000000 10: I.|ОСНОВНИ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА ГРАНУЛИ ИЛИ НА ПРАХ
 • 7201000000 80 (3/0) : Необработени чугуни и огледални "шпигел" чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми
 • 7202000000 80 (19/0) : Феросплави
 • 7203000000 80 (2/0) : Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми
 • 7204000000 80 (9/0) : Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана
 • 7205000000 80 (4/0) : Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален "шпигел" чугун, от желязо или от стомана
 • 7206000000 10: II.|ЖЕЛЯЗО И НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ
 • 7206000000 80 (2/0) : Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от №|7203
 • 7207000000 80 (5/0) : Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани
 • 7208000000 80 (17/0) : Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600|mm или повече, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити
 • 7209000000 80 (11/0) : Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600|mm или повече, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити
 • 7210000000 80 (14/0) : Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600|mm или повече, плакирани или покрити
 • 7211000000 80 (8/0) : Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600|mm, неплакирани, нито покрити
 • 7212000000 80 (6/0) : Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600|mm, плакирани или покрити
 • 7213000000 80 (5/0) : Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани
 • 7214000000 80 (6/0) : Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване
 • 7215000000 80 (3/0) : Други пръти от желязо или от нелегирани стомани
 • 7216000000 80 (16/0) : Профили от желязо или от нелегирани стомани
 • 7217000000 80 (4/0) : Телове от желязо или от нелегирани стомани
 • 7218000000 10: III.|НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
 • 7218000000 80 (4/0) : Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми; полупродукти от неръждаеми стомани
 • 7219000000 80 (17/0) : Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина 600|mm или повече
 • 7220000000 80 (5/0) : Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина, по-малка от 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана
 • 7222000000 80 (6/0) : Пръти и профили от неръждаема стомана
 • 7223000000 80 (6/0) : Телове от неръждаема стомана
 • 7224000000 10: IV.|ДРУГИ ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ; КУХИ ЩАНГИ ЗА СОНДАЖИ ОТ ЛЕГИРАНИ ИЛИ ОТ НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ
 • 7224000000 80 (2/0) : Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; полупродукти от други легирани стомани
 • 7225000000 80 (10/0) : Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600|mm или повече
 • 7226000000 80 (8/0) : Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от други легирани стомани
 • 7228000000 80 (8/0) : Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани
 • 7229000000 80 (2/0) : Телове от други легирани стомани