От ковък чугун / Други / Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана.

Čeština 1 Deutsch 37 English 1 Español 6 Français 5 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 3 Slovenščina 1

  • - - - - 7325991020 80: Глава на анкерен пилот от горещопоцинкован сферографитен чугун от вида, използван за производство на анкерни пилоти
  • - - - - 7325991030 80: решетките за канали, които отговарят на стандарт EN 1433, монтирани като компонент на канали от полимер, пластмаса или бетон, позволяващи повърхностните води да се оттичат в канал
  • - - - - 7325991040 80: противопожарни кранове
  • - - - - 7325991051 10: Други
  • - - - - - 7325991051 80: сферографитен чугун (известен също като пластичен чугун), и части от тях, от видовете, използвани за: — покритие на наземни или подземни системи и/или отвори на наземни или подземни системи, както и — даване на достъп до наземни или подземни системи и/или осигуряване на визуален достъп до наземни или подземни системи
  • - - - - - 7325991090 80: Други