Излети или формовани от чугун, желязо или стомана.

  • - - - - 8483102110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483102190 80: Други