Други шевни машини / Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини.

Čeština 2 Deutsch 1 Polski 1

Машина за зашиване и съединяване с текстилна…

Машина за зашиване и съединяване с текстилна лента (обкантване) на ръбовете на матрак. Тази машина се използва за зашиване (с прав тегел) на текстилна обкантваща лента по ръбовете на панела (панел от текстилни пластове, прошит, изрязан на размер) на матрак и меки възглавници.

Има следните характеристики: Шевната глава е фиксирана и може да се движи нагоре и надолу, за да се адаптира към различните височини на матраците.

Наклона на главата може да се регулира. При работа конвейрната лента задвижва и подава матрака.

Когато едната страна на матрака се завърши, машината автоматично завърта матрака на 90 градуса, за да започне обкантването на другия ръб.

Обкантването на ъгъла на матрака се извършва при завъртането. Когато четирите горни ръба на матрака се завършат (зашият с текстилна обкантваща лента) машината обръща матрака за начало на обканвтането на другите четири ръба от другата страна на матрака.

Работният процес се извършва върху работна маса (към която е монтирана шевната глава) с размери 2000 х 3950 mm.

Начална дата на валидност:
.