С широчина, превишаваща 57 cm, но непревишаваща 75 cm.

  • - - - - - - 5007206110 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - - 5007206190 80: Други