Други / Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел.

  • - - - 1210209010 10: Прах от хмел
  • - - - - 1210209010 80: В индивидуални опаковки, с тегло непревишаващо 1 kg , предназначени за индивидуална продажба за лична употреба, за научни или технически експерименти, или за изложения, ползващи се от съответния митнически режим предвиден за тази цел, с описанието, теглото и крайната употреба върху опаковката
  • - - - - 1210209090 80: Други
  • - - - 1210209099 80: Други