Други / Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал.

Deutsch 3 Español 1

  • - - - 4412993000 80: С най-малко един пласт от дървесни частици
  • - - - 4412994000 10: Други
  • - - - - 4412994000 20: С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния
  • - - - - - 4412994000 80 (2/0) : От бреза, бряст, бук, габър, дъб, дървета от рода Carya, дървета от рода Platanus, дървета от рода Robinia, елша, кестен, клен, конски кестен, липа, лирово дърво (дърво лале), орех, топола, череша или ясен
  • - - - - - 4412995000 80 (2/0) : Други
  • - - - - 4412998500 80 (3/0) : Други