Отляти, щамповани или ковани, но необработени по друг начин.

  • - - - 7419910010 80: Ръчно изработени
  • - - - 7419910090 80: Други