От арамиди / Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене.

  • - - - 5503110010 80: Синтетични щапелни влакна от съполимер на терефталова киселина, p-фенилендиамин и 3,4'-оксибис(фениленамин), с дължина не превишаваща 7 mm
  • - - - 5503110090 80: Други