Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични щапелни влакна.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5512110000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече полиестерни щапелни влакна
  • - - 5512110000 80: Неизбелени или избелени
  • - - 5512190000 80 (2/0) : Други
  • - 5512210000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна
  • - - 5512210000 80: Неизбелени или избелени
  • - - 5512290000 80 (2/0) : Други
  • - 5512910000 10: Други
  • - - 5512910000 80: Неизбелени или избелени
  • - - 5512990000 80 (2/0) : Други