Други / Други тъкани от синтетични щапелни влакна.

  • - - - 5515992000 80: Неизбелени или избелени
  • - - - 5515994000 80: Печатани
  • - - - 5515998000 80: Други