От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито.

  • - - - 5513112000 80: С широчина, непревишаваща 165 сm
  • - - - 5513119000 80: С широчина, превишаваща 165 сm