Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303461000 80: Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - 0303469000 80: Друг