Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 3 English 1 Polski 2 Slovenščina 2

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 2206001000 80: Пикет
 • - 2206003100 10: Други
 • - - 2206003100 20: Пенливи
 • - - - 2206003100 80: Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
 • - - - 2206003900 80: Други
 • - - 2206005100 10: Непенливи, в съдове с вместимост
 • - - - 2206005100 20: Непревишаваща 2 l
 • - - - - 2206005100 80: Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
 • - - - - 2206005900 80: Други
 • - - - 2206008100 10: Превишаваща 2 l
 • - - - - 2206008100 80: Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
 • - - - - 2206008900 80: Други