Други / Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0408192000 80: Негодни за консумация от човека
  • - - - 0408198100 10: Други
  • - - - - 0408198100 80: Течни
  • - - - - 0408198900 80: Други, включително замразените