С мощност, превишаваща 5 000 kW, но непревишаваща 20 000 kW.

  • - - - - 8411822010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411822090 80: Други