С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %.

  • - - - - 2710201121 10: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - 2710201121 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - 2710201129 80: Други
  • - - - - 2710201130 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник