С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 2 Magyar 2 Italiano 3

  • - - - - - - - 2710194721 10: Парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид; смеси, които са с над 20 % парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - - 2710194721 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - - - - 2710194729 80: Други
  • - - - - - - - 2710194730 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - 2710194790 80: Други