По-малка от 2 050 mm.

Suomi 2 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 2

  • - - - - - 7208519810 80: От нелегирани стомани, с изключение на инструментални стомани
  • - - - - - 7208519890 80: Други