С мощност, непревишаваща 1 100 kW.

  • - - - 8411210010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8411210020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - 8411210090 80: Други