Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар.

  • - - - - - - 2009895010 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009895090 80: Други