Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW.

Italiano 1 Polski 2

  • - - - - - 8408906110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408906190 80: Други