С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80).

  • - - - 5205151000 80: С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120)
  • - - - 5205159000 80: С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)